Logo loading
Keresés

Ügyféltájékoztató


 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy irodánk az Ön által megrendelt utazás kapcsán utazásközvetítőként jár el. Irodánk - mint utazásközvetítő - más utazási irodák, szolgáltatók által összeállított csomagot, szolgáltatást értékesít. Utasként Ön minden alaklommal az utazásszervezővel kerül szerződéses jogviszonyba, másszóval ha utazásközvetítőn keresztül köti meg a szerződést, vagy rendeli meg a szolgáltatást, a szolgáltatás teljesítéséért az utazás szervezője lesz a felelős.

Fontos tehát minden alkalommal személyesen utánanézni az utazásszervező irodának, és tájékozódni, hogy pl.: többek között a cég szerepel-e a MKEH nyilvántartásában.

Jelen utazás szervezője:

Az utazás során felmerült problémákról vagy panaszokról Ön bizalommal tájékoztathat minket, és mi mindent el fogunk követni, hogy utasaink számára biztosítsuk a szükséges segítséget, mind a panasz bejelentésében, mind annak megoldásában.

Az Ön védelme érdekében minden esetben nagyon fontos, hogy Ön az utazás megkezdése és kifizetése előtt az utazásszervező féllel kössön –írásban- utazási szerződést, mellyel kapcsolatban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján is elérhető idegenforgalmi fogyasztói tájékoztató II. szakasza az irányadó.

(http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforgalmi_osztaly/fogyasztoi_tajekoztato)

Az utazás során esetlegesen felmerült panaszokkal és bejelentésükkel kapcsolatban, kérem, hogy olvassa végig figyelmesen az alábbi tájékoztatót:

Panasz észlelése, bejelentése:

Ha az utazás során az utazási szerződésben rögzített pontok valamelyikével kapcsolatban Önnek panasza van (a szerződésben magasabb minőségű ellátás volt megállapítva, vagy az utazás alapfeltételét biztosító elhelyezés nem, vagy nem megfelelő minőségben került biztosításra, vagy valamelyik előzetesen egyeztetett az utazási szerződésben feltüntetett szolgáltatás nem volt elérhető), akkor azt haladéktalanul az illetékes tudomására kell hozni, hogy megkezdhesse az intézkedést az Utas kárpótlása és a körülmények javítása érdekében.

 

Ha az utazási iroda idegenvezetőt, vagy a helyi partneriroda képviselőjét bízza meg az Ön segítésére, akkor a panaszát érdemes azonnal nála jelezni, aki ezt követően köteles a helyi szolgáltató felé is jelezni a kérdéses panaszt, amiről aztán jegyzőkönyvet készít, és abból egy példány Önnek átad. Ebben az esetben, ha a felkínált ellenszolgáltatással az Utas nem elégedett, vagy ellenszolgáltatás felajánlására nem kerül sor, akkor az idegenvezető köteles az utazásszervezőt haladéktalanul értesíteni.

 

Ha idegenvezető nem biztosított, akkor a helyszíni szolgáltatónál az Utas panaszt tehet, aki azonban jegyzőkönyv kiadására nem kötelezhető. Ebben az esetben az Utas köteles haladéktalanul értesíten az utazásszervezőt, vagy az utazásközvetítőt a kifogásolt szolgáltatásról, aki, amennyiben lehetősége van, vagy a helyzet indokolja, segít a későbbi kárrendezés folyamán. A későbbi bizonyítást megkönnyíti, ha az utas fényképet készít a helyszínen, ami bizonyítja a hiányosságot, vagy a kifogásolt szolgáltatás minőségét.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a kifogásolt eset után nem teszi meg haladéktalanul a szükséges intézkedéseket, úgy a hatályos jogszabályok alapján a panaszból származó kár bizonyítása az Utast terheli. A helyszínen nem bejelentett kárigény érvényesítése a fentiek szerint ezért nehézségekbe ütközhet, ezért a vitás helyzetek elkerülése érdekében minden esetben nagyon fontos, hogy az utas haladéktalanul értesítse az idegenvezetőt, vagy bármelyik illetékes felet, ezáltal biztosítva, a lehetőséget, hogy az illetékesek a helyszínen orvosolhassák a kérdéses hibát.

 

Panasz érvényesítése:

 

Az Amazon Travel Kft. mint utazásközvetítő, minden lehetséges módon segíti az Utast a vitás kérdések rendezésében.

 

Ha az utazás során felmerült problémákat az utazásszervező nem volt képes orvosolni, és a felkínált pótszolgáltatást az Utas indokoltan elutasította, akkor az utasnak jogában áll, mind az utazásszervező, mind az utazásközvetítő fél felé panaszát benyújtani. Az Amazon Travel Kft. az Utast a panasz érvényesítésével kapcsolatosan minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja, és kártérítési igényét továbbítja az utazás szervező felé.

 

Amennyiben az Utas az utazásszervezővel nem jut konszenzusos megállapodásra, akkor az Utas a kárigényét bírósági úton is érvényesítheti.

 

 

 

 

Budapest,2016………………………………………………….

 

Az utazással kapcsolatos jogaimat és kötelezettségeimet megértettem.

 

 

 

……………..........................

Utas